Powiat Łukowski liderem funduszy zewnętrznych – ponad 85 MLN

Powiat Łukowski liderem funduszy zewnętrznych

Na tegorocznym Forum Miasteczek Polskich Powiat Łukowski zdobył tytuł lidera funduszy zewnętrznych oraz otrzymał statuetkę za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim rankingu „Lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych” w kategorii powiatów. W latach 2020-2021 nasz Powiat pozyskał ponad 85 mln zł środków zewnętrznych, w tym zagranicznych – ponad 14 mln zł oraz krajowych – ponad 71 mln zł. Statuetkę odebrali Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Skarbnik Powiatu Monika Wodyk – Netczuk.

II Forum odbyło się  w dniach 21-22 września 2022 r. w Warszawie. Dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu miało na celu wymianę doświadczeń i pomysłów by lepiej współdziałać na rzecz budowania kapitału społecznego i gospodarczej konkurencyjności swoich małych ojczyzn.

Ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat, w tym ekspertów biznesowych i samorządowych a także ministrów i posłów brało udział w 16 spotkaniach tematycznych i 3 sesjach plenarnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Włodzimierz Tomaszewski – Minister ds. Rozwoju Samorządowego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizatorami wydarzenia byli Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.