Podpisanie umowy w sprawie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w SPZOZ w Łukowie

20 października 2020 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie odbyło się podpisanie umowy z firmą ERBUD OPERATIONS Sp. z o.o na realizację zadania pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjno – zabiegowego w SPZOZ w Łukowie.

Wartość umowy wynosi 8 947 081,57 zł brutto, termin wykonania prac wynosi 12 miesięcy.

Inwestycja poprawi wykorzystanie obecnej infrastruktury oraz zagospodarowanie pomieszczeń, które aktualnie nie są wykorzystywane. W ramach remontu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z jednosalowym blokiem operacyjnym zostanie przeniesiony do pomieszczeń po byłej kuchni, dzięki temu zostanie również zwiększona liczba stanowisk intensywnej terapii z 4 do 8, co w obecnej lokalizacji nie było możliwe ze względu na ograniczenia powierzchniowe.

Jest to bardzo ważna inwestycja, dotyczy ratowania życia i zdrowia pacjentów w najcięższym stanie, wymagających intensywnej terapii. W wyniku inwestycji Szpital będzie w pełni spełniał wytyczne rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii.