Podpisanie umowy na remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie

W dniu 08.04.2021 r. została podpisana umowa której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Renowacja elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Piłsudskiego 14 w Łukowie”. Wartość robót zgodnie z umową wyniesie 939 000 zł. Wykonawcą robót jest firma JAROSŁAW SKWAREK JAR-BUD FIRMA REMONTOWO – BUDOWLANA z siedzibą w Łukowie. Zakończenie robót planuje się w terminie czterech miesięcy od przekazania placu budowy.