Podpisanie porozumienia gminno-powiatowego

W dniu dzisiejszym Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Wicestarosta Janusz Kozioł przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Moniki Wodyk-Netczuk podpisali Porozumienie gminno-powiatowe w  sprawie opracowania dokumentu strategicznego pn.  „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030” obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski.

 Posiadanie ponadlokalnego dokumentu strategicznego umożliwi realizację partnerskich przedsięwzięć na rzecz rozwoju naszego Powiatu.

W ramach MOF będą realizowane „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”.  Wspólne działania Miasta Łuków, Gminy Łuków, Gminy Stanin oraz Powiatu pozwolą na optymalne wykorzystanie nowej perspektywy  finansowej UE  na lata 2021 – 2027.

Podczas dzisiejszego spotkania uczestniczył również Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł oraz Radny Powiatu Łukowskiego Władysław Karaś, którzy od początku zaangażowani byli w powstanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.