Pieszy Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łukowskiego

W ramach obchodów 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej  Starostwo Powiatowe i ZS Nr 3 w Łukowie zaprosili młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łukowskiego do udziału w Pieszym Rajdzie Szkół Ponadgimnazjalnych. 27 września br. uczestnicy Rajdu autokarami przejechali z Łukowa do leśniczówki w Żdżarach, gdzie wyruszyli w stronę Gręzówki. Oficjalnego otwarcia rajdu  dokonali nauczyciele ZS Nr 3 w Łukowie Pan Artur Rokicki i Pan Arkadiusz Koboj. Następnie uczestnicy rajdu ruszyli leśną trasą do cmentarza w Gręzówce. Przedstawiciele władz Powiatu Łukowskiego Pan Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu oraz Pan Krzysztof Konstanty – Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego wraz z młodzieżą złożyli wiązankę przy pomniku poświęconym żołnierzom walczącym we wrześniu 1939r.

Podziwiając uroki Rezerwatu Jata uczestnicy dotarli do Zespołu Szkół w Gręzówce, gdzie czekało już ognisko i ciepłe kiełbaski z grilla. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty udziału w rajdzie oraz śpiewali  pieśni patriotyczne.

 

W rajdzie wzięła udział młodzież z następujących szkół:

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie

Zespół Szkół nr 3 im. St. Reymonta w Łukowie

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie

IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła w Łukowie

Zespół Szkół w Gręzówce

 

GALERIA