Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka edycja 2020/2021

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka edycja 20202021

Młodzież z terenu Powiatu Łukowskiego bierze udział w Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka oraz Ogólnopolskim Tygodniu Świadomości Czerniaka, który odbywa się  w dniach 14-20 czerwca 2021 r. Głównym celem programu jest budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

W  programie wzięło udział 16 szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski (14 ponadpodstawowych, 2 podstawowe). Uczestniczyło w nim 3021 uczniów. Do realizacji zajęć (151 godzin lekcyjnych) zaangażowanych było 63 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie, Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie, Zespołu  Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie, Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, Zespołu Placówek w Łukowie oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Baczkowie.

Koordynatorem programu na ternie Powiatu Łukowskiego była Pani Marzenna Gałach – zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie.