Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Uchwała Nr 331/844/2023 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej pn. „Powierzenie w 2024 r. organizacjom pozarządowym prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łukowskiego w miejscowościach Adamów i Stoczek Łukowski

Ogłoszenie