Oferta programowa wojewódzkich instytucji kultury

Oferta programowa wojewódzkich instytucji kultury

Zachęcamy do skorzystania z oferty programowej wojewódzkich instytucji kultury z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Zainteresowanie publiczności wzbudziły informacje o takich działaniach jak: propozycje aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym w ramach Domowego Laboratorium Zabawy organizowanego przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, czy wirtualne zwiedzanie Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Ponadto Muzeum Lubelskie dla najmłodszych przygotowało do pobrania w formie elektronicznej zagadki, arkusze edukacyjne i muzealne ciekawostki. Wsparcie działalności edukacyjnej z przedmiotów historia, przyroda i plastyka oferuje Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, zaś  rozwój muzyczny zapewnia Teatr Muzyczny w Lublinie poprzez widowisko „Bajkolandia” i Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, która wspomaga lekcje muzyki dla pozostających w domach uczniów Szkół ogólnokształcących i muzycznych.

Pokaz online spektaklu „Książę i Żebrak” Marka Twaina będzie można śledzić na stronach Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

Młodzież powinna zainteresować e-edukacja teatralna przygotowana przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz publikacje  w Bibliotece Cyfrowej i Lubelskiej Bibliotece Wirtualnej udostępniane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W okresie przedświątecznych Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie opublikuje serię filmów dotyczących tradycyjnych przygotowań do Świąt Wielkanocnych pt. „Alleluja Wielkanoc pod strzechą”.

Mamy nadzieję, że obecna forma kształcenia młodego pokolenia, przy wsparciu edukacyjno – wychowawczych działań wojewódzkich instytucji kultury przyniesie pozytywne efekty.