Nowoczesny tomograf w SPZOZ w Łukowie

Nowoczesny tomograf w SPZOZ w Łukowie

SPZOZ w Łukowie uzyskał niezbędne certyfikaty umożliwiające wykorzystanie 64-rzędowego tomografu komputerowego dla pacjentów z terenu Powiatu Łukowskiego.

Na zakup specjalistycznych sprzętów diagnostycznych przeznaczono łącznie 3 300 000 PLN. Pozyskane dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 000 000 PLN. Kwota 1 267 000 PLN pochodzi z budżetu SPZOZ w Łukowie, natomiast pozostała kwota 33 000 PLN stanowi wkład własny. W dalszej kolejności nastąpi montaż cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem. Zakup specjalistycznych sprzętów był możliwy dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP Przemysława Czarnka, Wiceministra Finansów Piotra Patkowskiego – Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Radnego Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła oraz Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka.