Nowa karetka dla SP ZOZ w Łukowie

Nowa karetka

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie w dniu 29 grudnia br. nastąpiło uroczyste przekazanie ambulansu medycznego typu „C” marki Renault Master, w którym uczestniczył Władysław Karaś Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego. SP ZOZ w Łukowie zakupił karetkę pogotowania za środki przekazane przez Powiat Łukowski w wysokości 537 686,18 zł.

Doposażenie w dodatkowy ambulans znacząco wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów.