MOF Łukowa – zapraszamy na konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Powiat Łukowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

 SUMP to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze samorządowe i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców. Jego opracowanie i wdrożenie pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę na obszarze funkcjonalnym Łukowa, planować rozbudowę systemu transportowego, utrzymywać jego wysoką jakość oraz koordynować inwestycje.

W związku z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi dofinansowania projektów w okresie perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz ze zmianami klimatycznymi powinniśmy dążyć do zapewnienia usług transportowych bezpiecznych, przyjaznych środowisku, efektywnych kosztowo i wpływających pozytywnie na jakość życia mieszkańców.   Prace nad dokumentem rozpoczęły się z końcem roku 2023 i potrwają do połowy roku 2024. Z początkiem lutego zakończyły się badania ankietowe wśród mieszkańców gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa. Dadzą one odpowiedź na pytanie o wzorce przemieszczania się, zwyczaje i potrzeby komunikacyjne mieszkańców.

Aktualnie rozpoczyna się etap konsultacji społecznych z mieszkańcami, który ma na celu zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności.

Zaplanowaliśmy spotkania dla osób, które kwestie przemieszczania uznają za ważny element swojej codzienności:

Obydwa spotkania będą miały podobny przebieg, dlatego wystarczy wybrać tylko jedno z nich, w odpowiedniej dla siebie godzinie.