Lubelskie – wspólnie dla pszczół

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie 3 lutego br. odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka.

Pod listem inicjującym akcję „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” podpisało się ponad 40. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, szkół, przedsiębiorców oraz mediów.

W imieniu Wojewódzkiego Zarządu Pszczelarstwa w Lublinie list podpisał prezes Zarządu Piotr Różyński oraz prezes lubelskiego Koła Pszczelarzy – Zbigniew Kiernicki, prezes Koła Pszczelarzy im. K. Lewickiego w Łukowie – Grzegorz Świerczewski.

Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

W ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” planowane jest przeprowadzenie w 2020 roku, a także w latach następnych szeregu wydarzeń i akcji, które obejmą:

  • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowników i ogrodników,
  • działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży,
  • współorganizację tematycznych wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych.