„Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”

„Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”

Województwo Lubelskie po raz kolejny zaprasza wszystkich miłośników sportu, pięknych widoków oraz wrażeń  do udziału w rajdzie rowerowym z grą terenową „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”.

Celem rajdu są: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Termin rajdu: 9 października 2021 roku, godz. 10.00

Miejsce rajdu: Poleski Park Narodowy (w części położonej na terenie Gminy Urszulin).

Regulamin rajdu rowerowego „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”

Karta zgłoszeniowa