Komunikat z XXXIX sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 22 marca 2022 r. o godz. 1100  odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2022 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–