Komunikat z XXV sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • zmieniającej uchwałę Nr XXIII/221/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 r.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–