Komunikat z XLIV sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 26 września 2022 r. o godz. 11.00 odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia oraz wysokość nagród dla nauczycieli.
  • w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łukowskiego
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2022 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

  • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
  • informację o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie.
  • roczne sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu łukowskiego w 2021 r. przez: a) Nadzór Wodny w Radzyniu Podlaskim, b) Nadzór Wodny w Garwolinie, c) Nadzór Wodny w Mińsku Mazowieckim, d) Nadzór Wodny w Siedlcach, e) Nadzór Wodny w Łukowie, f) Nadzór Wodny w Rykach.
  • informację za I półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie i powiatowych instytucji kultury.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–