Komunikat z LXX sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

 W dniu 19 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 odbyła się LXX sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego pomiędzy Miastem Łuków a Gminą Łuków, Gminą Stanin i Powiatem Łukowskim na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Adamów.
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/313/2014 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na rzecz SP ZOZ w Łukowie.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu:

  • przyjęła informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
  • podsumowała pracę VI Kadencji Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek –