Komunikat z LXVI sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

 W dniu 9 lutego 2024 r. o godz. 9:00 odbyła się LXVI sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024-2028”.
 • w sprawie przystąpienia Powiatu Łukowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie przebudowy drogi powiatowej 1324 L w m. Ciechomin Gmina Wola Mysłowska.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stanin.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzywda.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łuków.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojcieszków.
 • w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną zniesieniem nazw miejscowości oraz zmianą numeracji adresowej.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2024 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • informację o działaniach podejmowanych w związku z promocją Powiatu Łukowskiego oraz o realizacji i skutkach umów i porozumień zawartych przez Powiat Łukowski w 2023 r.
 • informację o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, polityce rodzinnej i o wspieraniu osób niepełnosprawnych przez Powiat Łukowski, w tym realizacja powiatowych programów oraz informacje z działalności jednostek pomocy społecznej i wspierania rodziny i pieczy zastępczej wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok w szkołach prowadzonych przez Powiat Łukowski.
 • sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
 • sprawozdanie Starosty Łukowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 r.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek –