Komunikat z LIX sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 4 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00  odbyła się LIX sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy ścieżki rowerowej na ul. Wiatraki i ul. Zimna Woda w mieście Łuków.
  • uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2023 rok.
  • uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady
– Jacek Krzyszczak–