Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce. Dotyczy to lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce

 

 

Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі

Загальна інформація: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce