Komunikat po XXX sesji Rady Powiatu Łukowskieg

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 1000  odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania przebudów dróg powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na rok 2021.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

  • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
  • informację o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie.
  • Roczne sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu łukowskiego w 2020 r. przez: a) Nadzór Wodny w Radzyniu Podlaskim, b) Nadzór Wodny w Garwolinie, c) Nadzór Wodny w Mińsku Mazowieckim, d) Nadzór Wodny w Siedlcach, e) Nadzór Wodny w Łukowie, f) Nadzór Wodny w Rykach.
  • Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łukowskiego za lata 2019-2020.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–