Informacja o I sesji Rady Powiatu

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się I sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru Komisji Skrutacyjnej na sesji Rady Powiatu Łukowskiego w dniu 19 listopada 2018 r.
w sprawie określenia składu i powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzania głosowań na I sesji VI kadencji Rady Powiatu Łukowskiego.
w sprawie uchwalenia regulaminu tajnego głosowania obowiązującego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łukowskiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łukowskiego.
w sprawie uchwalenia regulaminu tajnego głosowania obowiązującego przy wyborze Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Łukowskiego.
w sprawie wyboru Starosty Łukowskiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu Łukowskiego.
w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów związanych z dyspozycją usunięcia pojazdu z drogi w przypadku odstąpienia od usunięcia.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Podczas sesji miało miejsce:
Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–