Ważna informacja

Informacja

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z utwardzeniem i odwodnieniem terenu parkingu przy ul. Piłsudskiego 14 informujemy, że od dnia 21 listopada 2022 r. parking znajdujący się za budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy zostaje wyłączony z użytkowania i stanowi teren budowy.