HYDROPORTAL

Hydroportal umożliwia sprawdzenie położenia działek oraz miejscowości z aktualnym planem zagospodarowania wodami, a także granic jednostek Wód Polskich wraz z obszarami działami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodami, Zarządów i Nadzorów Zlewni w Polsce.