Finał powiatu w czwórboju dziewcząt i chłopców

Finał powiatu w czwórboju la dziewcząt i chłopców

Dnia 09 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie odbył się Finał Powiatu Łukowskiego w czwórboju Dziewcząt i Chłopców. Organizatorem zawodów był PSZS w Łukowie. W zawodach w obu kategoriach wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5,  Szkoła Podstawowa Aleksandrów Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa Świdry, Szkoła Podstawowa Krzywda.

klasyfikacja końcowa w kategorii dziewcząt:

I miejsceSP 1 Łuków 949 pkt. op. Ewa Czerkas

II miejsce – SP 5 Łuków 922 pkt. op. Ryszard Grochowski

III miejsce –  SP Krzywda 775 pkt. op. Anna Świderska Ptasińska

IV miejsce – SP w Świdrach 672 pkt. op. Jolanta Cąkała

V miejsce – SP Aleksandrów 669 pkt. op. Marek Zabłocki

klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:

I miejsce – SP Aleksandrów 779 pkt. op. Marek Zabłocki

II miejsce – SP Krzywda 704 pkt. op. Anna Świderska Ptasińska

III miejsce – SP 1 Łuków 632 pkt. op. Artur Paszkiewicz

IV miejsce – SP Świdrach 567 pkt. op. Jolanta Cąkała

Awans na zawody rejonowe w kategorii dziewcząt uzyskały: Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, natomiast w kategorii chłopców Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie i Szkoła Podstawowa w Krzywdzie. Zawody rejonowe odbędą się w maju 2022 na stadionie AWF w Białej Podlaskiej. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy a zespoły, które zajęły miejsca I – III otrzymały pamiątkowe puchary i medale.

 

 

Informacja: PSZS w Łukowie Marcin Grzeczyński