Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa

wszystkim Sołtysom Powiatu Łukowskiego

składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych

sukcesów w działalności sołeckiej.

Dziękujemy za trud, wysiłek i zaangażowanie,

które wkładacie Państwo w pracę na rzecz mieszkańców sołectw.

Wicestarosta Łukowski                                 Starosta Łukowski

   Janusz Kozioł                                           Dariusz Szustek