Dzień Ratownictwa Medycznego

Życzenia Ratownictwo Medyczne

W Dniu Ratownictwa Medycznego chcemy zwrócić szczególną uwagę na codzienną pracę wszystkich ratowników medycznych! Wasza praca jest wyjątkowo trudna na co dzień, a w ostatnich miesiącach gdy jesteście narażeni na dodatkowe niebezpieczeństwo – po prostu nieoceniona!

Życzymy zdrowia oraz satysfakcji i radości jaką daje niesienie pomocy i ratowanie życia ludzkiego. Dziękujemy na Wasze poświęcenie i trud.