Dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. informuje  o realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości’’, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 55 nowopowstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielnie 55 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 27 000,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do 2 100,00 złotych przez okres 12 miesięcy.

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta.  Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia 11 maja 2021r. w godzinach 10.00-14.00.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej https://lpnt.pl/

 

Ulotka /PDF/

Ogłoszenie /PDF/