Debata profilaktyczna z udziałem ekspertów i młodzieży

W Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie odbyła się debata profilaktyczna pod hasłem „Zdążyć na czas”. Podczas debaty skupiono się między innymi na ukazaniu młodzieży poważnych skutków agresywnych zachowań oraz sposobów radzenia sobie z agresją, potrzeby wczesnego reagowania, a także poddania refleksji swoich postaw wobec krzywdzonych osób. Debata odbyła się  25 stycznia 2019r.

Spotkanie zorganizowała i poprowadziła pedagog Danuta Dybciak – Bocian. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni uczniowie z kadrą pedagogiczną oraz goście. W gronie ekspertów znaleźli się dr Anna Zienkiewicz – psycholog, p.Mariusz Kaniewski – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Łukowie, p.Piotr Łukaszewski – kierownik kuratorów rodzinnych przy Sadzie Rejonowym w Łukowie oraz mediator sądowy, p.Piotr Giczela – dziennikarz Tygodnika Siedleckiego, p. Piotr Płudowski – Burmistrz Łukowa oraz p.Iwona Kmieć – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie.

Debata rozpoczęła się od wspólnego zdefiniowania pojęcia agresji. Z symbolicznych ,,cegieł”, na których wypisane były formy agresji występujące w szkole bądź środowisku  zbudowano mur, który miał symbolizować eskalację agresji i „mowy nienawiści”, trudności jej pokonania i duże straty psychiczne dla osoby krzywdzonej. Eksperci zwracali uwagę na to, żeby nie lekceważyć zachowań agresywnych. Mówiono także o internetowym „hejcie” i szerzeniu nienawiści w sieci przez osoby , które mogą być namierzone przez  IP komputera. Zwracano także uwagę na ośrodki wychowawcze dla młodzieży oraz  działania kuratorów sądowych pracujących z nieletnimi sprawcami przestępstw popełnianych z powodu agresywnych zachowań. Eksperci wypowiadali się również na  temat moderowania forów internetowych  pod względem prawnym i etycznym zawierających wulgaryzmy i groźby antagonizujące  grupy społeczne, narodowościowe, polityczne i religijne lub raniące uczucia innych osób. Eksperci odnieśli się do zdarzeń i wypowiedzi podlegających publicznej ocenie, które powinny być formułowane w granicach dopuszczalnej krytyki. Podczas dyskusji zwracano uwagę, że odporność na agresję jest bardzo indywidualna i zależy od cech osobowościowych krzywdzonego, ale zawsze zostawia po sobie ślady w psychice.  Często u podłoża zachowań agresywnych leży nieumiejętność radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, w tym złością. Wyrządzone krzywdy zostawiają ślady na całe życie, dlatego tak ważne jest natychmiastowe reagowanie na najdrobniejsze przejawy agresji. Podczas debaty podkreślono etapy reagowania na agresję, rolę świadka i jego odczucia, procedury postępowania wobec zachowań agresywnych oraz szybkie i zdecydowane reagowanie dla poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole. Wszyscy zaproszeni do debaty goście zwracali uwagę na znaczenie wczesnej interwencji w celu przerwania eskalacji agresji i ograniczenia strat psychicznych u krzywdzonej osoby.