Bal Mistrzów Kickboxingu

Bal Mistrzów Kickboxingu

W dnia 18.06.2022 w Węgrowie po raz kolejny odbył się Bal Mistrzów Kickboxingu zorganizowany przez Polski Związek Kickboxingu na czele z Prezesem Piotrem Siegoczyńskim. Podczas balu uhonorowano wielu znakomitych zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Podziękowanie za pracę z kadrą w 2021 roku otrzymał również łukowski szkoleniowiec  Zenon Pawlikowski.