Zakończenie przebudowy dróg powiatowych: 1213L w miejscowości Malcanów oraz Nr 1320L na odcinku Świdry – Rzymy-Rzymki

W kwietniu br. zakończono długo oczekiwaną przebudowę dróg powiatowych nr 1213L w miejscowości Malcanów i 1320L na odcinku Świdry – Rzymy-Rzymki, co przyniosło ulgę mieszkańcom i kierowcom. Projekt, który trwał 12 miesięcy, obejmował wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie jezdni oraz budowę ulepszonych poboczy. Dzięki modernizacji zwiększyła się przepustowość trasy, a także poprawiło się bezpieczeństwo na najbardziej newralgicznych odcinkach. Nowe oznakowanie przyczyni się do zminimalizowania ryzyka kolizji.

Nowa droga to także większe możliwości rozwoju gospodarczego dla regionu, ułatwiając transport towarów i usług. Całkowita wartość inwestycji to 16.124.563,53 zł. Prace były finansowane w 70% przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co przełożyło się na kwotę pomocy w wysokości 9.674.739,11 zł. Pokazuje to skuteczność współpracy naszej jednostki samorządu na różnych szczeblach. Kierowcy już korzystają z udogodnień, a lokalna społeczność wyraża nadzieję na kontynuację takich inwestycji. Przebudowa tych dróg to znaczący krok w kierunku poprawy infrastruktury komunikacyjnej w naszym regionie.