Nowy chodnik w miejscowości Tuchowicz

Z przyjemnością informujemy, że w marcu br. zakończono przebudowę chodnika w miejscowości Tuchowicz, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo pieszych. Inwestycja, rozpoczęta w listopadzie ubiegłego roku, zaowocowała drogą dla pieszych o długości 415m, która jest teraz szersza i bardziej komfortowa dla mieszkańców. Nowa infrastruktura nie tylko poprawia estetykę ulicy, ale także zwiększa bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi. Finansowanie projektu pochodziło w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co w kwocie bezwzględnej wyniosło 264.679,58 zł., a pozostała kwota w wysokości 66.169,90 zł. stanowiła wkład własny Powiatu. Mieszkańcy są zadowoleni z efektów i liczą na kontynuację takich inwestycji w innych częściach miejscowości. Nowy chodnik w miejscowości Tuchowicz to przykład skutecznej realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również podniesienie jakości życia mieszkańców.