Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wydział ROŚ

Starosta Łukowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę dla ŁukPasz Sp. z o. o. w Łukowie przy ulicy Strzelniczej 9.

/Treść ogłoszenia/