Wykład„Konsumencie – nie daj się oszukać!” dla słuchaczy ŁUTW

Wykład„Konsumencie - nie daj się oszukać!” dla słuchaczy ŁUTW

Prawa konsumenta były tematem czwartkowego spotkania Słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łukowskim Ośrodku Kultury.

Uczestnicy wykładu spędzili popołudnie na omówieniu istotnych kwestii z zakresu m.in.:
-obowiązków sprzedawcy i uprawnień kupującego;
-odstąpienia lub rozwiązania umowy;
-odstąpienia od umowy, zawieranej z konsumentem w lokalu i poza lokalem/na odległość;
-różnic pomiędzy gwarancją i rękojmią.

Spotkanie poprowadzili: adwokat Paulina Warząchowska i Powiatowy Rzecznik Konsumentów Maciej Nurzyński.

 

Zdjęcia: Łukowski Ośrodek Kultury