Uchwała w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

Rada Powiatu Łukowskiego na posiedzeniu dnia 25 lutego 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę.

Poniżej treść uchwały.