Uchwała Rady Powiatu Łukowskiego w sprawie potępienia zbrodni i agresji

Rada Powiatu Łukowskiego podczas VI nadzwyczajnej sesji  w dniu 2 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę Nr VI/72/2019 w sprawie potępienia zbrodni i agresji w związku z usiłowaniem zabójstwa Radnego Województwa Mazowieckiego, byłego Prezydenta Miasta Siedlce Pana Wojciecha Kudelskiego.

W związku z zaskakującymi nasze społeczeństwo doniesieniami o zbrodniach takich jak morderstwo Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza i usiłowaniami ich popełnienia na osobach piastujących funkcje publiczne oraz wzrastającą agresją w stosunku do tych osób, Rada Powiatu Łukowskiego kategorycznie sprzeciwia się wszelkim tego typu aktom kryminalnym, mowie nienawiści i prowokacjom których celem jest skłócenie naszego Narodu. Rada Powiatu Łukowskiego skierowała apel do wszystkich organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego Państwa o szybkie przyjęcie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które zahamują zbrodnie i zagwarantują bezpieczeństwo obywatelom.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Nr VI/72/2019 /PDF/