Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu „Programu Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2021-2030”

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Łukowskiego o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2021-2030”informuję, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295), w/w konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 12 listopada do dnia 17 listopada 2020 r.

Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie opinii i wniosków do projektu „Programu Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2021-2030” od jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych z terenu Powiatu Łukowskiego.

W załączeniu SPRAWOZDANIE /PDF/