Spotkanie w ramach konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Spotkanie w ramach konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Dnia 23 sierpnia br. Powiat Łukowski  wspólnie z Urzędem Marszałkowskim  Województwa Lubelskiego  zorganizował spotkanie w ramach konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W spotkaniu udział wzięli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO WL Anna Brzyska, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł,  Wójtowie, Burmistrzowie oraz przedsiębiorcy z terenu powiatu łukowskiego.

Uczestników spotkania przywitał  Starosta Łukowski Dariusz Szustek.

Podczas spotkania omówione zostały szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.