Spotkanie przedstawicieli samorządów terytorialnych

W dniu 30.01.2019 r. z inicjatywy Starosty Łukowskiego  odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów z przedstawicielami władz samorządu powiatowego oraz SP ZOZ w Łukowie. Powiat Łukowski reprezentował Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Członek Zarządu Powiatu Władysław Mika.

Celem spotkania  przedstawicieli samorządów terytorialnych było omówienia wspólnych działań w 2019 roku, obejmujących między innymi: udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, kalendarz imprez kulturalno – sportowych oraz uroczystości patriotycznych zaplanowanych  na terenie Powiatu Łukowskiego, realizację wspólnych projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. Ponadto, w związku z planowaną realizacją na terenie Powiatu Łukowskiego budowy sieci światłowodowych w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przedstawiciele firmy INEA S.A. przedstawili  najważniejsze  informacje dotyczące rozpoczynającej się inwestycji.