Remont Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim

W dniu 12 lutego 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie a firmą budowlaną INVEST Jarosław Ciołek, Stara Wróblina.

Umowa przewiduje realizację zadania pod nazwą: „Remont, rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja pomieszczeń budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim.” Wartość zaplanowanej inwestycji stanowi kwotę 4 797 000 złotych. Czas realizacji robót budowalnych przez Wykonawcę przewiduje okres 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, które nastąpi

w najbliższym tygodniu. Zadanie swoim zakresem obejmuje trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 1 600 m2 wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowaniem terenu i budową parkingu. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim będą się znajdowały :

– Poradnia POZ,

– Zespół Ratownictwa Medycznego,

– Rehabilitacja,

– Apteka,

– Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków i dostępności do usług medycznych dla mieszkańców Miasta i gminy Stoczek łukowski.