Przebudowa ronda w Aleksandrowie

Rozpoczęły się roboty budowlane przy przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1210 L,  nr 1318 L i drogi gminnej nr 102340 L w miejscowości Aleksandrów. Inwestorem tego zadania jest  Powiat Łukowski.

Zakres rzeczowy przebudowy skrzyżowania w szczególności:

  • skorygowanie trasy dwóch wlotów,
  • wybudowanie ronda i przebudowanie wlotów,
  • ułożenie krawężników i chodników,,
  • ułożenie jednej nawierzchni asfaltowej,
  • wybudowanie zjazdów,
  • wykonanie odcinka drenu,
  • regulację rowów drogowych,
  • budowę linii oświetlenia ulicznego YAKXS 4×35 mm2,
  • montaż słupa oświetleniowego,
  • montaż opraw oświetleniowych.

Planowane zakończenie realizacji całości zadania nastąpi w terminie do dnia 29.05.2020 r. Koszt wykonania robót wynosi 693 491,60 zł brutto z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

GALERIA