Przebudowa dróg powiatowych Stara Prawda – Jamielne, Stoczek Łukowski – Jamielne, Jagodne – Nowa Prawda

przebudowa dróg powiatowych

W lipcu ubiegłego roku Powiat Łukowski rozpoczął realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1300L od km 1+740 do km 2+660 odcinek Stara Prawda – Jamielne, Nr 1301L od km 0+010 do km 4+376 odcinek Stoczek Łukowski – Jamielne, Nr 1321L od km 6+590 do km 11+190 odcinek Jagodne – Nowa Prawda”.

Inwestycja jest realizowana przy 60-cio procentowym współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, co przekłada się na kwotę 5.187.106,00 zł. otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na, podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 8.645.177,47 zł.

W ramach przedsięwzięcia trwa przebudowa łącznie prawie 10 km odcinków dróg powiatowych nr 1300L, 1301L i 1321L w zakresie poszerzenia jezdni, przebudowy chodników, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie tych robót wpłynie na zwiększenie komfortu podróżowania, oraz poprawę dostępności do ośrodków  gospodarczych i usług publicznych w Stoczku Łukowskim.