Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375L Al. Ryszarda Kaczorowskiego w Łukowie

Budowa przejścia dla pieszych

Przy wsparciu finansowym państwowego funduszu celowego, Powiat Łukowski zrealizował budowę przejścia dla pieszych przez Al. Kaczorowskiego. Ułatwi ono dojście do pobliskiego centrum handlowego oraz do powstających w jego pobliżu bloków mieszkalnych.  Przejście zostało wyposażone w sygnalizację świetlną, oraz rozwiązania dedykowane dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu: efekty dźwiękowe, przyciski z wypukłymi symbolami, system fakturowanego prowadzenia.

Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 80% wartości inwestycji co stanowi kwotę 140 285,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to 175 356,51 zł.