Promocja programu 500+ w Powiecie Łukowskim

Dnia 11 lipca br. na targowisku miejskim w Łukowie Starosta Łukowski – Dariusz Szustek, przedstawiciele Wojewody Lubelskiego w osobach Ryszard Szczygieł – doradca Wojewody Lubelskiego, dyrektor – Małgorzata Bogusz oraz Katarzyna Filipczak Osiak specjalista PCPR zajmująca się obsługą programu prowadzili kampanię promocyjną programu 500+ wśród mieszkańców Powiatu Łukowskiego.

Powiat Łukowski jest dystrybutorem środków z programu 500+ skierowanego do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, a od lipca również do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na chwilę obecną programem objętych jest 100 dzieci.

Wniosek można złożyć przez Internet, za pośrednictwem: empatia.mrpips.gov.pl  PUE ZUS i bankowości elektronicznej. Natomiast od 1 sierpnia w formie papierowej w gminie lub listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku po 30 września oznacza, że świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku dzieci urodzonych po 30 czerwca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.