Pozytywna ocena dla PUP w Łukowie

Pozytywna ocena dla PUP

Najwyższa Izba Kontroli POZYTYWNIE ocenia realizację wsparcia ze środków Tarczy Antykryzysowej skierowanego do Przedsiębiorców Powiatu Łukowskiego.

W dniach  od 11.02.2021 r. do 12.03.2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie, Główny Specjalista Kontroli Państwowej, dokonał bardzo szczegółowej analizy: ogłaszanych naborów przyjmowanych, rozpatrywanych i realizowanych wniosków, głównie wypłaty wsparcia Przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej. PUP w Łukowie w dniu 24 marca 2021 r. na ręce Dyrektora Stanisława Pucha otrzymał Wystąpienie Pokontrolne z oceną pozytywną  bez uwag i wniosków pokontrolnych.

Każda ocena  dla Dyrektora i Pracowników jest bardzo istotna. Ta o tyle ważna, że obsługa tarczy antykryzysowej została powierzona urzędom pracy jako dodatkowe zadanie bez zwiększania ilości osób zatrudnionych i w jakże trudnych warunkach. Jednocześnie PUP w Łukowie informuje, że dotychczas wsparcie z tarczy antykryzysowej wypłacone Przedsiębiorcom z Naszego Powiatu wyniosło 49,5 mln zł (w tym 7,7 mln z EFS) na następujące formy:

  • jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ( 5 tys. zł, umarzana pod warunkiem prowadzenia tejże działalności przez minimum 3 m-ce) oraz organizacji pozarządowych – 4653 umowy na kwotę łączną 23 111 445 zł
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców samozatrudnionych – 1082 umowy na kwotę łączną  6 005 880 zł
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – 711 umów dla 4283 pracowników na kwotę łączną 17 994 686 zł

Od 21.12.2020 r. w ramach tarczy branżowej zrealizowano 500 wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności kwota łączna to 2 500 000 zł.

 

Informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie