Powiatowy Dzień Edukacji

Powiatowy Dzień Edukacji

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 października, to szczególne święto oświaty i szkolnictwa, nauczycieli, wychowawców i pedagogów odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży.  Powiatowa uroczystość z tej okazji odbyła się w poniedziałek 18 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Nauczycielskie święto  swoją obecnością zaszczycili: Ryszard  Szczygieł – doradca Ministra Edukacji i Nauki, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dariusz Szustek- starosta, Janusz Kozioł- wicestarosta oraz Władysław Karaś – radny Powiatu Łukowskiego, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Starosta Łukowski Dariusz Szustek, składając życzenia wszystkim pracownikom powiatowej oświaty, podziękował za trud wkładany w kształcenie i wychowanie w trudnych czasach zmagania z pandemią oraz pogratulował wysokich osiągnięć na maturach, egzaminach zawodowych oraz sukcesów w pracy z uczniem zdolnym w konkursach, olimpiadach i zawodach. Radny Ryszard Szczygieł przedstawił okolicznościowy list Ministra Edukacji i Nauki oraz określił swoje zadania w roli społecznego doradcy  ME i N.

Nagrodą Starosty wyróżniono 37 pedagogów ze szkół Powiatu Łukowskiego: 8 dyrektorów oraz 29 nauczycieli i wychowawców (4 – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, 2 z IV Liceum im.  Jana Pawła II w Łukowie, 4 –  z Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, 3 – Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie, 5 – z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie, 2 – z Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, 1 – z Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, 6- z Zespołu Placówek w Łukowie, 1 – ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Baczkowie, 1 – z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie) oraz dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie.

Na wniosek Starosty Łukowskiego  nagrodę  Ministra Edukacji i Nauki otrzymała dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie a nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty –  dyrektor Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym.

Starosta Łukowski przyznał uczniom 93 stypendia naukowe za najwyższe wyniki w nauce oraz 6 stypendiów za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Także okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy administracji szkolnej powiatowych szkół wyróżniani są nagrodą Dyrektora Szkoły. Nagrodą Dyrektora uhonorowano 101 nauczycieli oraz 72 pracowników administracji i obsługi.

Tradycyjnie podczas Powiatowego Dnia Edukacji 6 nauczycieli, którzy w 2021 roku uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, złożyło uroczyste ślubowanie zgodnie z zapisem artykułu 15 Karty Nauczyciela.