POWIATOWE BIURA BIZNES LUBELSKIE

Powiatowe Biura Biznes Lubelskie

W dniu 08.01.2020 r.w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja prasowa podczas, której zostały podpisane porozumienia dotyczące uruchomienia dziesięciu Powiatowych Biur Biznes Lubelskie”.

W wydarzeniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Michał Mulawa oraz starostowie i wicestarostowie z dziesięciu powiatów województwa lubelskiego. Powiat Łukowski reprezentował Starosta Łukowski Dariusz Szustek i sekretarz powiatu Jerzy Siwiec. W spotkaniu uczestniczył również Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł.

Celem Powiatowych Biur Biznes Lubelskie będzie wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego, świadczenia usługi informacji i promocji gospodarczej, udzielania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania eksportu. Zakres działań PBBL będzie m.in. polegał na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu.

Do najważniejszych zadań Powiatowych Biur Biznes Lubelskie będzie należało:

 1. Organizacja wydarzeń promocyjno–informacyjnych, warsztatów, szkoleń dla przedsiębiorców, JST, IOB.
 2. Audyt i przygotowanie informacji nt. potencjału inwestycyjnego, gospodarczego
  i społecznego regionu.
 3. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w konferencjach, kongresach, forach i seminariach krajowych o tematyce gospodarczej.
 4. Organizacja zagranicznych misji gospodarczych krajowych i zagranicznych dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego.
 5. Organizacja przyjazdowych wizyt studyjnych dla przedsiębiorców, JST, IOB i innych potencjalnych kontrahentów (krajowe i zagraniczne).
 6. Stworzenie ogólnie dostępnej bazy danych terenów inwestycyjnych oraz udzielenie wsparcia przedsiębiorcom w zakresie podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji lub rozwoju działalności eksportowej.
 7. Opracowanie oraz aktualizacja bazy danych przedsiębiorców z regionu poszukujących inwestorów zewnętrznych oraz zewnętrznych odbiorców produktów i usług.
 8. Promocja gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego podczas kluczowych wydarzeń i imprez w regionie i w kraju.
 9. Promocja oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego i potencjału eksportowego Lubelszczyzny.