Zarządzenie Nr 65/2014
Starosty Łukowskiego
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu obejmowania imprez lub wydarzeń Honorowym Patronatem Starosty Łukowskiego oraz uczestnictwa Starosty Łukowskiego w Komitetach Honorowych.
Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się Regulamin obejmowania imprez lub wydarzeń Honorowym Patronatem Starosty Łukowskiego oraz uczestnictwa Starosty Łukowskiego w Komitetach Honorowych, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Łukowskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami, wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi, turystycznymi, turniejami, zawodami, konkursami, targami, publikacjami itp. o szczególnym charakterze i znaczeniu dla promocji i budowania pozytywnego wizerunku Powiatu Łukowskiego.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Łukowie.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

REGULAMIN obejmowania imprez lub wydarzeń Honorowym Patronatem Starosty Łukowskiego oraz uczestnictwa Starosty Łukowskiego w Komitetach Honorowych. /PDF/
WNIOSEK /PDF/

WYKAZ PATRONATÓW

ROK 2019

 1. Aniołkowe Granie /PDF/
 2. VIII Targi Pracy i Edukacji w Łukowie /PDF/
 3. X Międzynarodowy Memoriał Janusza Kowalczyka w podnoszeniu ciężarów /PDF/
 4. III Turniej Piłki Nożnej Halowej “Gimnazjada” /PDF/
 5. XII Memoriał Jana Gmurkowskiego w tenisie stołowym /PDF/
 6. V edycja konkursu matematycznego “Colonus” /PDF/
 7. Charytatywny Turniej piłki nożnej “Rozwiń skrzydła – przyjaciele dla Alicji” /PDF/
 8. VI Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej “Face the Music” /PDF/
 9. Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2009 i młodsi oraz 2006 i młodsi /PDF/
 10. Rajd Rowerowy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja “Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” /PDF/
 11. „Henryk Sienkiewicz – Pisarz Ziemi Łukowskiej – IV Regionalne Spotkanie Miłośników Sienkiewicza” /PDF/
 12. 46 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych /PDF/
 13. XXVII Zlot Szkół Sienkiewiczowskich /PDF/
 14. Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej “Łukowiacy” /PDF/
 15. Powiatowy Dzień Bezpiecznej Rodziny /PDF/