Dariusz Szustek
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta Łukowski

Janusz Kozioł
Wicestarosta Łukowski
Członek Zarządu Powiatu
Wojciech Czerniec
Członek Zarządu Powiatu
Włodzimierz Wolski
Władysław Mika
Członek Zarządu Powiatu
Włodzimierz Wolski
Członek Zarządu Powiatu