Dariusz Szustek

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta Łukowski


Janusz Kozioł

Wicestarosta Łukowski


Jerzy Kędra

Członek Zarządu Powiatu


Sławomir Rzymowski

Członek Zarządu Powiatu


Włodzimierz Wolski

Członek Zarządu Powiatu