Powiat pozyskał ponad 2 mln na drogę Sięciaszka – Czerśl

  W dniu dzisiejszym w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie zostało udzielone na realizację zadań w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych.

W imieniu Powiatu Łukowskiego umowę podpisali Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł oraz Skarbnik Powiatu Monika Wodyk – Netczuk.

Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.116.853,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1337L Sięciaszka – Czerśl km 0+010 do 3+912”. Wkład własny Powiatu na to zadanie wynosi 2.116.854,38 zł, łączny koszt realizacji zadania wynosi 4.233.707,38 zł.

Umowy odebrali przedstawiciele 14 powiatów ziemskich, jednego miasta na prawach powiatu oraz 36 gmin. Łącznie zrealizowane zostaną 53 zadania, do których dofinansowanie wyniesie 75 196 825 zł w wyniku czego powstanie ponad 51 km dróg gminnych oraz 76 km dróg powiatowych.

Wręczenia umów dokonali Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, wiceminister sekretarz stanu Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń oraz poseł na Sejm RP Elżbieta Kruk. W uroczystości wziął również udział doradca Wojewody Lubelskiego Ryszard Szczygieł.